Download link:  Onregelmatige werkwoorden

 

Infinitief Verleden tijd
Voltooid deelwoord
Vertaling
to awake awoke awoken wakker worden, opwekken
to bear bore borne gebukt gaan onder, torsen
to beat beat beaten (ver)slaan
to become became become worden
to begin began begun starten/beginnen
to bend bent bent buigen
to bet bet bet wedden
to bid bid bid (op)bieden
to bind bound bound vastmaken, strikken
to bite bit bitten bijten
to bleed bled bled bloeden
to blow blew blown blazen
to break broke broken breken
to breed bred bred fokken
to bring brought brought brengen
to build built built bouwen
to burn burnt burnt verbranden
to burst burst burst barsten
to buy bought bought kopen
to cast cast cast gooien
to catch caught caught vangen
to choose chose chosen kiezen
to cling clung clung kleven
to come came come komen
to cost cost cost kosten
to creep crept crept kruipen
to cut cut cut snijden
to deal dealt dealt handelen, omgaan
to dig dug dug graven
to do did done doen
to draw drew drawn trekken, tekenen
to dream dreamt dreamt dromen
to drink drank drunk drinken
to drive drove driven rijden,
to dwell dwelt dwelt rondhangen
to eat ate eaten eten
to fall fell fallen vallen
to feed fed fed voeren
to feel felt felt voelen, beleven
to fight fought fought bestrijden, vechten
to find found found vinden
to flee fled fled (ont)vluchten
to fling flung flung gooien
to fly flew flown vliegen
to forbid forbade forbidden verbieden
to forget forgot forgotten vergeten
to forgive forgave forgiven vergeven
to freeze froze frozen bevriezen
to get got got krijgen
to give gave given geven
to go went gone gaan
to grind ground ground slijpen
to grow grew grown groeien
to hang hung hung ophangen
to have had had hebben
to hear heard heard horen
to hide hid hidden verbergen
to hit hit hit slaan, bereiken
to hold held held vasthouden
to hurt hurt hurt kwetsen
to keep kept kept houden
to kneel knelt knelt knielen
to know knew known weten
to lay laid laid leggen
to lead led led leiden
to lean leant leant leunen
to leap leapt leapt werpen, springen
to learn learnt learnt leren
to leave left left vertrekken
to lend lent lent lenen
to let let let laten
to lie lay lain liegen
to light lit lit ontsteken
to lose lost lost verliezen
to make made made maken
to mean meant meant bedoelen
to meet met met ontmoeten, voldoen aan
to pay paid paid betalen
to put put put (neer)zetten
to quit quit quit stoppen
to read read read lezen
to rid rid rid zich ontdoen van
to ride rode ridden rijden
to ring rang rung bellen
to rise rose risen stijgen
to run ran run rennen
to saw sawed sawn zagen
to say said said zeggen
to see saw seen zien
to seek sought sought zoeken
to sell sold sold verkopen
to send sent sent sturen
to set set set zetten, vaststellen
to sew sewed sewn naaien
to shake shook shaken schudden
to shear sheared shorn scheren (schapen)
to shed shed shed (tranen) laten
to shine shone shone glanzen
to shoe shod shod beslaan
to shoot shot shot schieten
to show showed shown demonstreren
to shrink shrank shrunk krimpen
to shut shut shut dichten
to sing sang sung zingen
to sink sank sunk zinken
to sit sat sat zitten
to sleep slept slept slapen
to slide slid slid glijden
to sling slung slung smijten
to slink slunk slunk sluipen
to slit slit slit snijden
to smell smelt smelt ruiken
to sow sowed sown (in)zaaien
to speak spoke spoken spreken
to speed sped sped racen
to spell spelt spelt spellen
to spend spent spent besteden, uitgeven
to spill spilt spilt knoeien
to spit spat spat spugen
to split split split verdelen
to spoil spoilt spoilt ruïneren
to spread spread spread verspreiden
to spring sprang sprung springen
to stand stood stood staan
to steal stole stolen stelen, beroven
to stick stuck stuck plakken
to sting stung stung steken
to stink stank stunk stinken
to stride strode stridden schrijden
to strike struck struck staken
to string strung strung rijgen
to strive strove striven trachten
to swear swore sworn zweren
to sweep swept swept vegen
to swell swelled swollen zwellen
to swim swam swum zwemmen
to swing swung swung schommelen
to take took taken nemen
to teach taught taught leren
to tear tore torn scheuren
to tell told told zeggen, vertellen
to think thought thought denken
to throw threw thrown gooien
to thrust thrust thrust duwen
to tread trod trodden vertrappen
to understand understood understood begrijpen
to wake woke woken wakker maken
to wear wore worn slijten
to weave wove woven weven
to weep wept wept huilen
to win won won winnen
to wind wound wound wikkelen
to wring wrung wrung draaien, uitwringen
to write wrote written schrijven

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s